Zapraszamy na konferencję

Eugeniusz Rybka - w drodze do gwiazd,

która odbędzie się w Krakowie w dniach 18–19 czerwca 2018.


W 2018 roku przypada sto dwudziesta rocznica urodzin i trzydziesta rocznica śmierci Profesora Eugeniusza Rybki. Z tej okazji, zapraszamy Państwa na konferencję, poświęconą temu wybitnemu naukowcowi, zorganizowaną pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka. Podczas dwudniowych spotkań przybliżymy Państwu sylwetkę i dorobek profesora Eugeniusza Rybki oraz najnowsze osiągnięcia astrofizyki oparte o fotometrię gwiazd.

obrazek
Profesor Eugeniusz Rybka

Eugeniusz Rybka urodził się 6 maja 1898 r. w Radzyminie, zmarł 8 grudnia 1988 we Wrocławiu. Zajmował się głównie fotometrią fotograficzną i fotoelektryczną gwiazd oraz, w późniejszym czasie, także historią astronomii. Jest autorem ponad 100 prac, a jego działalność dydaktyczna zaowocowała zbiorem wielowydaniowych podręczników licealnych i akademickich, z których studenci astronomii korzystają po dziś dzień.

Eugeniusz Rybka podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim jesienią 1918 roku. Jednak chęć służby wojskowej na rzecz ojczyzny sprawiła, iż przerwał naukę. Pod koniec 1920 roku, wrócił na Uniwersytet Jagielloński i kontynuował studia, a na początku 1921 roku objął stanowisko rachmistrza naukowego w krakowskim Obserwatorium Astronomicznym, pracując pod opieką prof. Tadeusza Banachiewicza – wybitnego astronoma, matematyka i geodety. Po przeprowadzce do Warszawy, E. Rybka obronił pracę doktorską w 1926 roku.

Za badania gromad kulistych gwiazd E. Rybka otrzymał habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. W niedługim czasie wyjechał do Lwowa, gdzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza objął kierownictwo Obserwatorium Uniwersyteckiego. W 1945 roku, po wcieleniu wschodnich ziem przedwojennej Polski do Związku Radzieckiego, Profesor przyjechał do Wrocławia i objął kierownictwo Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

obrazek
E. Rybka obserwujący Amerykanką

W 1958 roku przeniósł się do Krakowa, by po śmierci prof. Tadeusza Banachiewicza objąć kierownictwo w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jemu zawdzięczamy przeniesienie siedziby Obserwatorium z centrum Krakowa, do oddalonego od zgiełku i świateł miasta Fortu Skała.

Prof. Eugeniusz Rybka pełnił zaszczytną funkcję wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Ponadto był prezydentem Komisji 41 MUA – Historia astronomii, członkiem i przez wiele kadencji członkiem prezydium Komisji 25 MUA – Fotometria i polarymetria, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a także członkiem szeregu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, między innymi Międzynarodowej Akademii Historii Nauki w Paryżu. W 1973 roku nadano mu doktorat honoris causa Uniwersytetu im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie. Był też niestrudzonym popularyzatorem astronomii – pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika Urania.
Copyright U.Pajdosz-Śmierciak (2018)