Komitet naukowy:

Jerzy M. Kreiner (UP)
Jerzy Machalski (OAUJ)
Jan Mietelski (OAUJ)
Bohdan Novosyadlyj (IFNU Lviv)
Józef Smak (CAMK)
Michał Tomczak (IAUWr)
Jarosław Włodarczyk (IHN PAN)
Stanisław Zoła (OAUJ)Komitet organizacyjny:

Marek Jamrozy (OAUJ)
Urszula Pajdosz (OAUJ)