18.06.2018
Eugeniusz Rybka - wspomnienia

Jerzy M. Kreiner (UP)
Życiorys naukowy Profesora ze szczególnym uwzględnieniem okresu krakowskiego

Michał Tomczak (IAUWr)
Działalność Profesora Rybki we Wrocławiu

Bohdan Novosyadlyj (IFNU Lviv)
The Lviv period of Prof. E. Rybka' life

Marek Szczepański (Planetarium Śl.)
Profesor Rybka i Olimpiady Astronomiczne

pozostała część programu w przygotowaniu


19.06.2018
Historia i najnowsze osiągnięcia w badaniu gwiazd

Andrzej Pigulski (IAUWr)
Gwiazdy zmienne

Józef Smak (CAMK)
Gwiazdy kataklizmiczne

Stanisław Zoła (OAUJ)
Układy kontaktowe

Andrzej Niedzielski (UMK)
Układy planetarne

Igor Soszyński (OAUW)
Wielkie projekty fotometryczne

pozostała część programu w przygotowaniu